چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

ای سنایی چو تو در بند دل و جان باشی


ای سنایی چو تو در بند دل و جان باشی    کی سزاوار هوای رخ جانان باشی
در دریا تو چگونه به کف آری که همی    به لب جوی چو اطفال هراسان باشی
چون به ترک دل و جان گفت نیاری آن به    که شوی دور ازین کوی و تن آسان باشی
تا تو فرمانبر چوگان سواران نشوی    نیست ممکن که تو اندر خور میدان باشی
کار بر بردن چوگان نبود صنعت تو    تو همان به که اسیر خم چوگان باشی
به عصایی و گلیمی که تو داری پسرا    تو همی خواهی چون موسی عمران باشی
خواجه‌ی ما غلطی کردست این راه مگر    خود نه بس آنکه نمیری و مسلمان باشی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدخبرگزاری برناسایت خبرآنلاینسایر منابعخبرگزاری ایسناخبرگزاری ایلناخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری مهرروزنامه همدلیخبرگزاری تسنیم