چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

ای سنایی کفر و دین در عاشقی یکسان شمر


ای سنایی کفر و دین در عاشقی یکسان شمر    جان ده اندر عشق و آنگه جان ستان را جان شمر
کفر و ایمان گر به صورت پیش تو حاضر شوند    دستگاه کفر بیش از مایه‌ی ایمان شمر
ور نمی‌دانی که خود جانان چه باشد در صفا    هر چه آن را از تو بیرون برد آن را آن شمر
چشمه‌ی حیوان چه جویی قطره‌ای آب از نیاز    در کنار افشان ز چشم و چشمه‌ی حیوان شمر
یوسف گم کرده از نو دیده‌ی شوخی بدوز    پوست را بر قالب خود خانه‌ی احزان شمر
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

امداد خودرو و یدک کش تهران و تعمیر کار سیار

سایت زومیتسایر منابعروزنامه ابتکارخبرگزاری تسنیمسایت رویداد 24