جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020

مجله ویستا

عشق و شراب و یار و خرابات و کافری


عشق و شراب و یار و خرابات و کافری    هر کس که یافت شد ز همه اندهان بری
از راه کج به سوی خرابات راه یافت    کفرش همه هدی شد و توحید کافری
بگذاشت آنچه بود هم از هجر و هم ز وصل    برخاست از تصرف و از راه داوری
بیزار شد ز هر چه بجز عشق و باده بود    بست او میان به پیش یکی بت به چاکری
برخیز ای سنایی باده بخواه و چنگ    اینست دین ما و طریق قلندری
مرد آن بود که داند هر جای رای خویش    مردان به کار عشق نباشند سر سری

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت تابناکسایت انتخابروزنامه همشهریسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایسناسایت اعتماد آنلاینروزنامه شهروندروزنامه خراسانروزنامه جام جمروزنامه اعتماد