دوشنبه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹ / 1 June, 2020
مجله ویستا

کسی پر خانه دشتی دید هرگز


کسی پر خانه دشتی دید هرگز    نه دیوار و نه در بل پست و موجز؟
دو لشکر صف‌زده در خانه‌هاشان    پس هر لشکری یکی مجاهز
وزیر و شاه و پیلان و سواران    ستاده بر طرف‌ها دو مبارز
پیاده با سواران جمله بی‌جان    وزیر و شاه بی‌فرمان و عاجز
به زخم و بند و کشتن گشته مشغول    نه آنجا گرد و خون و نه هزاهز
نه از خانه برون رفت آنکه بگریخت    نه خونی را دیت بایست هرگزهمچنین مشاهده کنید
سایت الفروزنامه رسالتخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه دنیای اقتصادسایت ارانیکوروزنامه ایرانسایت زومیتروزنامه فرهیختگانروزنامه شرقروزنامه سازندگی