جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

نندیشم از کسی که به نادانی


نندیشم از کسی که به نادانی    با من رسن ز کینه کشان دارد
ابر سیاه را به هوا اندر    از غلغل سگان چه زیان دارد؟
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

سایت شفقناروزنامه تعادلسایت سخت‌افزارمگسایت نامه نیوزسایت انتخاب