سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

تا دل مسکین من در کار تست


تا دل مسکین من در کار تست    آرزوی جان من دیدار تست
جان و دل در کار تو کردم فدا    کار من این بود دیگر کار تست
با تو نتوان کرد دست اندر کمر    هرچه خواهی کن که دولت یار تست
دل ترا دادم وگر جان بایدت    هم فدای لعل شکربار تست
شایدم گر جان و دل از دست رفت    ایمنم اندی که در زنهار تست
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

 وبگردی


سایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری فارسروزنامه همشهریخبرگزاری مهرروزنامه سازندگی