پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

تا رخت دل اندر سر زلف تو نهادیم


تا رخت دل اندر سر زلف تو نهادیم    بر رخ ز غم عشق تو خونابه گشادیم
در کار تو جان را به جفا نیست گرفتیم    در راه تو رخ را به وفاراست نهادیم
در آرزوی روی تو از دست برفتیم    واندر طلب وصل تو از پای فتادیم
چون فتنه‌ی دیدار تو گشتیم به ناکام    در بندگی روی تو اقرار بدادیم
تا بسته‌ی بند اجل خویش نگردیم    از بند غم عشق تو آزاد مبادیم
نی‌نی به اجل هم نرهیم از غم عشقت    با عشق تو میریم که با عشق تو زادیم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

امداد خودرو و یدک کش تهران و تعمیر کار سیار

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل