جمعه, ۲۴ مرداد, ۱۳۹۹ / 14 August, 2020
مجله ویستا

خوش آن ساعت که خندان پیشت ای سیمین بدن میرم


خوش آن ساعت که خندان پیشت ای سیمین بدن میرم    تو باشی بر سر بالین من گریان و من میرم
چنان مشتاقم ای شیرین زبان طرز کلامت را    که گربندی زبان سوزم و گر گوئی سخن میرم
منم نخل بلند قامتت راآن تماشائی    که گر آسیب دستی بیند آن سیب ذقن میرم
همایانم به زاغان باز نگذارند از غیرت    ز سودایت به صحرائی که بی‌گور و کفن میرم
من آن مسکین کنعان مسکنم کز یوسف اندامی    زند گر بر مشامم باد بوی پیرهن میرم
نمی‌دانم که شیرین مرا خصم من از شادی    چسان پرسش کند روزی که من چون کوه کن میرم
چو پا تا سر وجودم شد وجدت جای آن دارد    که از بهر سرا پای وجود خویشتن میرم
مگر خود برگشاید ناوکی آن شوخ و نگذارد    که از دیر التفاتیهای آن ناوک فکن میرم
نگردد محتشم تا عالمی از خون من محزون    به این جان حزین آن به که در بیت‌الحزن میرم


همچنین مشاهده کنید
سایت الفسایت اعتماد آنلاینسایت تجارت نیوزسایت نامه نیوزروزنامه تعادلخبرگزاری بازارسایت انتخابسایت همشهری‌آنلاینروزنامه ابتکارروزنامه جام جم