جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۹ / 7 August, 2020
مجله ویستا

ای بستم دل تو خوش تیغ بکش مرا بکش


ای بستم دل تو خوش تیغ بکش مرا بکش    منت این و آن مکش تیغ بکش مرا بکش
ناوک غمزه چون زنی گر نکنند جان سپر    ماه و شان نشانه‌ی وش تیغ بکش مرا بکش
دست به تیغ چون زنی آتش شوق از دلم    گر نشود زبانه کش تیغ بکش مرا بکش
نامه‌ی قتل محتشم چون کنی از جفا روان    گر نکند ز مژده غش تیغ بکش مرا بکش


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری تسنیمسایت الفسایت همشهری‌آنلاینسایت مشرقسایت دیدارنیوزروزنامه فرهیختگانروزنامه شرقخبرگزاری مهرخبرگزاری صدا و سیماسایت ورزش سه