پنجشنبه, ۳ اسفند, ۱۴۰۲ / 22 February, 2024
مجله ویستا

عشق ما پرتو ندارد ما چراغ مرده‌ایم


عشق ما پرتو ندارد ما چراغ مرده‌ایم    گرم کن هنگامه‌ی دیگر که ما افسرده‌ایم
گر همه مرهم شوی ما را نباشی سودمند    کز تو پر آزردگی داریم و بس آزرده‌ایم
لخت لخت است این جگر چون خود نباشد لخت لخت    که مگر دندان حسرت بر جگر افشرده‌ایم
در نمی‌گیرد باو نیرنگ سازیهای ما    گر چه ز افسون آب از آتش برون آورده‌ایم
وحشی آن چشمت اگر خواند به خود نادیده کن    کان فریب است اینکه ما سد بار دیگر خورده‌ایم


همچنین مشاهده کنید

روزنامه ابتکارسایت جهان صنعت نیوزسایت سلام نوسایت اقتصاد ایرانسایت تابناکسایت برترینهاسایت دیدارنیوزسایت اقتصاد 24سایت مثلث آنلاینسایت رکنا