شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
مجله ویستا

کابل


  منوچهر مطیعی تهرانی
کابل در خواب‌های ما نشان امنیت است و به هر صورتی که باشد و ببینید بد نیست. اگر در خواب ببینید که خودتان کابل کشی می‌کنید امنیت به وجود می‌آورید و تسکین خیال و آرامش قلب می‌یابید. اگر از خانه خویش به بیرون کابل می‌کشید آرامش و سکون و امنیت را به دیگران نیز می‌دهید و اگر از بیرون به خانه خویش کابل‌کشی می‌کنید تعبیر همان است که در آغاز نوشتم. اگر دیدید عده‌ای مشغول کشیدن کابل هستند امنیت عمومی به وجود می‌آید یا مژده‌ای به همه کسانی که در اطرافتان هستند می‌رسد که سبب خوشحالی می‌شود. اگر دیدید جائی که دیگران کابل کشی می‌کنند به شما تعلق دارد امنیت کلی حاصل می‌کنید و مجموع حوادثی که اتفاق می‌افتد به سود شما تمام می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ارانیکوخبرگزاری تسنیمسایت اعتماد آنلاینسایت الفسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری ایسناروزنامه ایرانروزنامه فرهیختگانخبرگزاری صدا و سیماسایت شفقنا