جمعه, ۹ اسفند, ۱۳۹۸ / 28 February, 2020

مجله ویستا

روی خوبت نهان چه خواهی کرد


روی خوبت نهان چه خواهی کرد    شورش عاشقان چه خواهی کرد
مشک زلفی و نرگسین چشمی    تا بدان نرگسان چه خواهی کرد
خونم از دیدگان بپالودی    رنج این دیدگان چه خواهی کرد
هر زمان با تو یار اندیشم    تا تو اندر جهان چه خواهی کرد
نقش آب روان مباش به پاس    نقش آب روان چه خواهی کرد
مژه تیری و ابروان چو کمان    پس تو تیر و کمان چه خواهی کرد
دل ببردی و قصد جان کردی    یله کن جان تو جان چه خواهی کرد
زان کمر طرف بر میان من ست    بار آن بر میان چه خواهی کرد
ای چو جان و دلم به هر وصلت    وصلت عاشقان چه خواهی کرد
چون سنایی سگی به کوی تو در    نعره‌ی پاسبان چه خواهی کرد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه توسعه ایرانیسایت آفتاب نیوزروزنامه خراسانخبرگزاری اسپوتنیکسایت الفسایر منابعخبرگزاری برناروزنامه ایرانسایت ارانیکوسایت پارسینه