سه شنبه, ۱ مهر, ۱۳۹۹ / 22 September, 2020
مجله ویستا

چه باشد گر سنان غمزه را زین تیزتر سازی


چه باشد گر سنان غمزه را زین تیزتر سازی    دل ریش مرا در عشق ازین خونریزتر سازی
گذر بروادی ناز افکنی دامن‌کشان واندم    به یک دامن فشانی آتشم را تیزتر سازی
بلا بر گرد من میگرد اما دست می‌یابد    گهی بر من کزین خود را بلاانگیزتر سازی
هلاک از نرگس بیمار خواهی ساخت آن روزم    که در خون‌خواریش امروز ناپرهیزتر سازی
ز نایابی در وصل تو قیمت یاب‌تر گردد    محیط حسن را هرچند طوفان خیزتر سازی
به راه قدمت عشقت شتاب آموزتر گردم    خطابت را اگر با من عتاب‌آمیزتر سازی
نهد سر برسم رخش تو چون صد محتشم هردم    اگر فتراک خود را زین شکار آویزتر سازی


همچنین مشاهده کنید
روزنامه خراسانروزنامه توسعه ایرانیسایت آفتاب نیوزسایت ارانیکوخبرگزاری یورونیوزروزنامه ابتکارسایت خبرآنلاینخبرگزاری صدا و سیماروزنامه تعادلروزنامه همدلی