شرکت تولید و چاپ اصفهان فرمنیروی کار ماهر-نیمه ماهر جهت کار …برس صنعتی شارژ و پرکردن کپسول اکسیژن طبی …

رسانه نزدیک به ریاض: اگر بایدن به برجام بازگردد، عربستان سرمایه‌هایش را از آمریکا خارج می‌کند / در صورت سازش آمریکا با ایران، خروج نیرو‌های آمریکایی از منطقه، واجب است / در این صورت، شاید برای عربستان بهتر باشد تا به آغوش ایران برود