دوره آموزشی انتخاب هوشمندانه رشته …مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …انواع عایق سیم و کابل

گاردین: الکل برای ضدعفونی خوب است اما جای صابون را نمی گیرد؛ چرا؟  / چگونه شستشوی دست ها با صابون، کرونا را می کشد؟