(تصاویر) تلاش‌ نافرجام برای جلوگیری از قصاص آرمان عبدالعالی