اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) آتش گرفتن ریش و سبیل یک مرد هنگام اجرای نمایش