اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تفال به حافظ امروز چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۱/ گفت‌ ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی
فرارو- فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است. عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی‌ ای پسر جام می‌ام ده که به پیری برسی چه شکرهاست در این شهر که قانع شده‌اند شاهبازان طریقت به مقام مگسی دوش در خیل غلامان درش می‌رفتم گفت‌ ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی با دل خون شده، چون نافه خوشش باید بود هر که مشهور جهان گشت به مشکین نفسی لمع البرق من الطور و آنست به فلعلی لک آت بشهاب قبس کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش وه که بس بی‌خبر از غلغل چندین جرسی بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم جان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ یسر الله طریقا بک یا ملتمسی شرح لغت: غلغل: به ضم اول و سکون دوم و ضم سوم بانگ و آواز /جرس: به فتح اول و دوم زنگ و درای /مجمر: به کسر اول و سکون دوم و فتح سوم عود سوز. تفسیر عرفانی:‌ روزگارم به بیهودگی گذشت.‌ای پسر! امید است که پیر شوی، پس جام شرابی در اختیارم بگذار. در مفهوم این شعر می‌توان گفت، جهان گردنده است و پیوسته در حال گذر. از این رو فقط آنان می‌توانند به لقای دوست رسند که روزگار را در غفلت سپری نکنند و از جام شراب معرفت بهره گیرند و بدین سان از قفس تن رهایی یابند. تعبیر غزل: اگر شیفته‌ی معنویت و کمال روحی هستی، خداوند تو را کفایت می‌کند. به او توجه کن که اگر چنین کردی، سایر کمالات برای تو ممکن می‌شود. در این حالت، عشق زمینیِ تو نیز رنگ و بویی آسمانی می‌گیرد.