برج خنک کننده برج خنک کنانواع صیفی جات خشک و سبزیجات خشک(سیر …دستگاه تست تجهیزات پست های فشار …تعمیرات گاوصندوق-خدمات گاوصندوق …

(تصویر) گاف عجیب شبکه دو درباره شهید فخری زاده