اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | این فرد می‌گوید با مالک متروپل آبادان اشتباه گرفته شده است