کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا شواهد ارائه شده برای ترور سردار سلیلمانی را کافی نداست. به گزارش ایلنا، کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی نوشت: شواهد کافی برای اثبات وجود تهدید مشخص و آنی علیه نیروها و دیگر کارکنان آمریکایی وجود ندارد که ترور سلیمانی را توجیه  کند. دولت همچنان داستان خود را تغییر می‌دهد. ما منتظر شهادت پمپئو در حضور مردم و کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در ۲۸ فوریه هستیم.