اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رییس جمهور: دولت سیزدهم هرگز میدان کار و تلاش را ترک نخواهد کرد