فروش گالن 20 لیتریموسسه زبان نگارفروش بالابر نفریصندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801