فروشگاه کامپیوتر اول استوک : مرکز …تولید و چاپ بسته بندی مواد غذایی، …چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …آموزش حرفه ای بورس

پایان مرداد، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال ۹۸
به گزارش روز یکشنبه سازمان امور مالیاتی کشور، «محمد مسیحی» افزود: صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که مطابق قانون می باید تا ۳۱ خرداد ماه هر سال نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند، امسال با توجه به شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا و تاثیری که این معضل بر کسب و کار و مشاغل کشور داشته است، براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، این مهلت، تمدید شده است. وی ادامه داد:  بر این اساس، این مشاغل تا ۳۱ مردادماه فرصت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و مالیات خود را نیز به صورت الکترونیکی پرداخت کنند. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: مودیان از هر گونه مراجعه غیرضروری به ادارات مالیاتی اجتناب کنند.