ایسنا/زنجان مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: بهتر است طرح نماد در همه مدارس زنجان اجرایی شود. ابراهیم رفیعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موفقیت‌های اداره‌کل آموزش و پرورش استان زنجان در اجرای طرح نماد، اظهار کرد: طرح نماد جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است. کلیت طرح فوق نیز هم شامل داخل آموزش و پرورش و هم خارج از آموزش و پرورش می‌شود و آثار بیرونی و تاثیرات آن فراتر از حد انتظار است. این مسئول با اشاره به ضرورت اجرای این طرح در همه مدارس، اظهار کرد: به دلیل نقش مهم و اهمیت والایی که این طرح دارد، بایستی همه عوامل دخیل در این حوزه دست به دست هم داده و به اجرای موفق این طرح کمک کنیم. وی با اشاره به لزوم اجرای طرح‌های پیشگیرانه از آسیب‌های اجتماعی و به خصوص طرح نماد، افزود: هدف از اجرای این طرح، توانمندسازی دانش‌آموزان، والدین و کارکنان و نیز ایجاد نظام شناسایی دانش‌آموزان آسیب‌پذیر و مقابله با آسیب‌های اجتماعی از طریق طراحی و مداخله به‌موقع و موثر با استفاده از رویکرد گسترش آموزش‌های اساسی در زمینه پیشگیری است. رفیعی تصریح کرد: بهتر است به سیاست‌های اجرایی کشور مبنی بر مشارکت برون‌سازمانی و هم‌افزایی و یکپارچه‌سازی ظرفیت‌ها برای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان و مقابله با آسیب‌های اجتماعی توجه بیشتری شود تا بتوانیم شاهد نتایج مثبت آن در جامعه باشیم. مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان، یادآور شد: برنامه شامل آموزش، مشاوره، شناسایی و غربالگری، ارجاع، حمایت‌های اجتماعی، درمان، مراقبت، پیگیری و بازتوانی در فازهای بعدی است که به نوبت و در برنامه‌های مستمر اجرا خواهد شد. این مسئول خاطرنشان کرد: محور طرح "نماد" شناسایی و کمک به دانش‌آموزان در معرض آسیب‌هایی مانند خشونت یا اعتیاد است تا در صورت لزوم، مداخلات مناسب برای آنان انجام شود. انتهای پیام