ایسنا/کردستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان میزان مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماه در استان کردستان را کمتر از متوسط کشوری و جهانی اعلام کرد. فرزین رضاعی در جلسه کمیته دانشگاهی مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماه که در دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه باید میزان مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه، سالانه یک در هزار تولد زنده کاهش داشته باشد که خوشبختانه استان کردستان به این مهم دست پیدا کرده است. وی میزان مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماه در استان کردستان را کمتر از متوسط کشوری و جهانی اعلام کرد و افزود: بر طبق آمارها میزان مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماه در ایران ۵.۱، متوسط جهانی برابر ۲۲، کشورهای در حال توسعه برابر ۳۷ و در کردستان وضعیت بهتر و برابر با ۳.۸۲ در هر هزار تولد زنده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به آمارهای مقایسه‌ای شاخص های مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماه از سال ۸۶ تا ۹۷، ذکر کرد: خوشبختانه با تلاش ها و اقدامات صورت گرفته توسط همکاران در واحدهای تابعه دانشگاه، سال گذشته به کمترین میزان مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماه در بین سال های مذکور رسیدیم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد. رضاعی وقوع حوادث و سوانح را دارای بیشترین سهم در بین دلایل موارد مرگ و میر کودکان در استان کردستان بیان کرد و گفت: حوادث و سوانح، بیماری های سیستم تنفسی، بیماری های غدد، تغذیه و متابولیک، ناهنجاری های مادرزادی، بیماری های سیستم عصبی، بیماری های سیستم قلبی عروقی و سرطان ها از جمله مهمترین دلایل مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماه در استان بوده است. وی در توصیه ای به سایر اعضای کمیته، خاطرنشان کرد: سیستمی پویا و موفق است که هر زمان در اجرای برنامه و مداخله ای موفقیت چشمگیری به دست آورد که بتواند علت های احتمالی را مشخص و تجربیات را ثبت و ترجمه دانش انجام دهد که در این راستا انتظار داریم در این زمینه اقدامات لازم و مؤثر را به انجام برسانید. گفتنی است در این جلسه که با حضور معاونین بهداشتی، درمان و آموزشی، جمعی از مدیران ستادی، متخصصین و کارشناسان و سایر اعضای کمیته همراه بود، پس از بیان نظرات و پیشنهادات توسط هر یک از حاضرین، تصمیمات لازم در خصوص بهبود وضعیت مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماه در استان اتخاذ شد. انتهای پیام