نمایندگی دیسک و صفحه والئو سبز …درمان قارچ ناخنتولید دستگاه های صنیعتی و آزمایشگاهی …طراحی و بهینه سازی وبسایت

آب پایدار به چند روستا می‌رسد؟
بر اساس برآوردهای صورت گرفته تا نیمه دوم سال ۱۴۰۰، جمعیت روستایی بهره‌مند از منابع آب پایدار به ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید. به گزارش ایسنا، به‌طور متوسط تا قبل از آغاز دولت دوازدهم، ‌هر سال ۲۶۰ روستا به شبکه آب پایدار وصل می‌شد و در طول شش سال گذشته هر سال ۱۶۹۳ روستا به شبکه آب سالم وصل شده‌اند. در این راستا از ابتدای سال ۱۳۹۲ تاکنون، نزدیک به ۲۰۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای آب‌رسانی روستایی هزینه شده است. درحالی که میزان آب‌رسانی به جمعیت روستایی ایران تا قبل از سال ۱۳۹۲ به ۹۰۰ هزار نفر می‌رسید، بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در وزارت نیرو تا پایان سال جاری ۹۲۱ هزار نفر از هم‌وطنان روستایی دیگر نیز با تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های آب‌رسانی، از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند خواهند شد. مسئولان ابراز امیدواری کرده‌اند که این روند تا پایان دولت دوازدهم ادامه داشته تا تعداد ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت روستایی برخوردار از آب شرب سالم به حدود ۱۰ میلیون نفر افزایش یابد و تا تابستان سال ۱۴۰۰ نیز جمعا ۴۰۰۰ روستای دیگر به جمع روستاهای برخوردار از شبکه آب شرب اضافه شود. ۵۰۰۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱.۱ میلیون نفر فاقد آب هستند اما در حال حاضر بیش از ۵۰۰۰ روستا با جمعیتی بالغ بر ۱.۱ میلیون نفر فاقد آب هستند و ۶۰۰۰ روستا در کشور با تانکر آب‌رسانی می‌شوند که طبق اعلام، آمار آن سال به سال در حال کاهش است. هم‌چنین از ابتدای سال ۱۳۹۵، بودجه مورد نیاز آب‌رسانی به روستاها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی آغاز شد و به روستاهایی که بالای ۲۰ خانوار داشتند، آب‌رسانی صورت گرفت. طبق آخرین آمار بیش از ۸۱ درصد از جمعیت روستایی ایران تحت پوشش شبکه‌های آب‌رسانی قرار دارند. به طور کلی ۵۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۵ به این محل اختصاص یافت و از محل این اعتبارات ۱.۹ خانوار جمعیت روستایی معادل ۶.۷ میلیون نفر در ۱۰ هزار روستا تحت پوشش قرار گرفتند. در سال جاری ۱.۲ میلیون نفر جمعیت روستایی دیگر در ۱۹۵۰ روستا تحت پوشش قرار می‌گیرند و درصورتی که اعتبارات ادامه داشته باشد تا پایان دولت سه میلیون نفر جمعیت روستایی دیگر تحت پوشش قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، شاخص بهره‌مندی آب روستایی ۸۲ درصد است. ‌۵.۷ میلیون فقره انشعاب آب در حوزه روستایی وجود دارد و سالیانه ۱.۵ میلیارد مترمکعب برای تامین آب شرب روستاییان لازم است. برای تامین آب روستاها ۸۵ درصد از آب زیرزمینی و ۱۵ درصد از آب سطحی استفاده می‌شود. بهره‌مندی ۱۰ میلیون نفر روستایی تا نیمه ۱۴۰۰ به آب شرب در این باره رضا اردکانیان به ایسنا گفت: سازمان جهانی بهداشت، شاخص دسترسی به آب سالم در روستاها را اینگونه تعریف کرده که اگر هر فرد روستایی در فاصله زمانی حداکثر ۳۰ دقیقه پیاده‌روی بتواند به منبع آب سالم دسترسی پیدا کند، آن فرد و آن روستا بهره‌مند از آب شناخته می‌شوند. براساس این تعریف باید گفت که بیش از ۸۵ درصد روستاهای کشورمان در حال حاضر از نعمت آب آشامیدنی بهره‌مند هستند، اما ملاک مورد عمل ما جز این است. توافق کرده‌ایم که زمانی که هر هموطن روستایی مانند شهرنشینان، در محل زندگی خود از شبکه بتواند آب باکیفیت و پایدار دریافت کند، آن زمان، فرد مذکور و آن روستا به عنوان مشترک برخوردار شناخته شود. منظور از آب پایدار آبی است که به شبکه متصل باشد. به گفته وی، براساس این شاخص، در دولت حاضر از نیمه سال ۱۳۹۲ تاکنون دسترسی بیش از ۱۰ هزار و ۶۰۰ روستای کشور با جمعیت ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به آب شرب پایدار و باکیفیت ایجاد شده و در حال حاضر بهره‌مند از آب شرب هستند. این عدد ۷۶ درصد جمعیّت کل روستاهای کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد. طبق برنامه‌ریزی‌هایی که در نظر گرفته‌ایم قصد داریم تا میزان دسترسی جمعیت روستایی کشور به آب شرب پایدار و باکیفیت در دولت تدبیر و امید را به ۱۰ میلیون نفر تا نیمه ۱۴۰۰ برسانیم. این عدد در دنیا در حد بسیار بالایی است. انتهای پیام