ایسنا/خراسان رضوی مدیر گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: درحال حاضر دانشگاه مشهد، بزرگترین وفعالترین گروه فیزیک پزشکی در سطح کشور را داراست. دکتر محمدتقی بحرینی با بیان اینکه ایران و تعداد محدودی از کشورها رشته فیزیک پزشکی را به صورت گرایشی تعریف و اجرا کردند، اظهار کرد: درحال حاضر دانشگاه مشهد، بزرگترین وفعالترین گروه فیزیک پزشکی در سطح کشور را داراست. وی خاطرنشان کرد: گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با دارا بودن سه رشته کارشناسی ارشد شامل فیزیک پزشکی، تصویربرداری پزشکی، رادیو بیولوژی و ۵ گرایش  دکترای تخصصی شامل فیزیک پرتو درمانی، فیزیک تصویربرداری، فیزیک پزشکی هسته‌ای، پرتوهای غیر یون‌ساز در تشخیص و درمان، رادیوبیولوژی دزیمتری و حفاظت یکی از مهمترین و فعال‌ترین گروه‌ها در سطح کشور محسوب می‌شود. بر اساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بحرینی با بیان اینکه وجود مشترکات میان گروه فیزیک پزشکی و گروه‌های تخصصی بالینی موجب ایجاد بازار کار مناسب برای دانش‌آموختگان این رشته شده است، خاطرنشان کرد: دانش آموختگان این رشته می‌توانند در بخش‌های پرتو درمانی، پزشکی هسته‌ای، تصویربرداری پزشکی فعالیت کنند و حضور آنها در این بخش‌ها ضرورت و یا الزام قانونی دارد. مدیر گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه رشته فیزیک پزشکی در ایران ۳۵ سال و در دنیا ۱۲۰ سال سابقه دارد، اظهار کرد: عرصه‌های فعالیت این رشته بسیار گسترده است و در تشخیص بیماری‌های جسمی و روانی مانند اوتیسم، آلزایمر و ای لپسی نقش بسزایی دارد.