اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کنایه همتی به دستور بازگشت قیمت‌ها/ اقتصاد نه فریب است نه دستور می‌پذیرد