اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | رئیس جمهور: اینجا ایران است، سرزمین دلیران است مگر می‌توانید با فتنه بر ایران سلطه پیدا کنید