اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عکسl  ماشین نفت سوز مظفرالدن شاه ، اولین ماشین تاریخ ایران!