به گزارش خبرورزشی، وقتی تمرین استقلال به پایان رسید و بازیکنان قصد داشتند سوار خودروهای‌شان شده و به منزل بروند چند هوادار به هر زحمتی بود خودشان را به داخل مجموعه رسانده بودند تا با بازیکنان عکس یادگاری بگیرند. کارکنان زمین برای سهولت کار بازیکنان استقلال جهت ایاب‌وذهاب مانع از نزدیک شدن هواداران به نزدیکی بازیکنان می‌شوند و سر همین موضوع جر و بحث شدیدی بین طرفین ایجاد می‌شود. یکی از هواداران که مدعی بود از کارمند شهرداری پس‌گردنی خورده با دوستانش تماس می‌گیرد و از آن‌ها می‌خواهد به هواخواهی او راهی زمین مدرن شوند. او حتی با صدای بلند فریاد می‌زد پس‌گردن بچه فلاح می‌زنی؟ پس کله بچه سه راه فلاح می‌زنی؟محمد دانشگر جزو نفراتی بود که این مشاجره را شنید، بزرگتر‌های تیم هم از بازیکنان خواستند سریع این محل را ترک کنند، چون به صورت گروهی زد و خورد می‌کنند.همزمان با خروج تعدادی از استقلالی‌ها و در عین حال حضور تعدادی از آن‌ها در رختکن برای دقایقی زد و خورد فیزیکی میان طرفین راه افتاد چند نفر از دوستان فردی که فریاد می‌زد به او پس‌گردنی زده‌اند، با موتور و چوب خودشان را به آنجا رساندند. یک نفرشان هم در سرمای زمستان پیراهنش را درآورده بود و به میانه زمین چمن مصنوعی رفته و داد می‌زد کی بچه‌محل من را زده؟ اگر مرد است بیاید وسط...