هر جریان فکری نیازمند یک رهبر شایسته است / اصلاح‌طلبان متوجه شده‌اند که باید در استراتژی‌های خود دست به بازبینی بزنند