اتوبار و باربری ابریشم بار حمل …سیم بکسلترولی حمل غذا استیللیست قیمت تیرچه پیش تنیده