طراحی آرم و لوگوفروش زمین باغی در جاده نظامیترکمتر ( گشتاور سنج) و مولتی پلایرتعمیر تلویزیون سامسونگ