تعدادی خانم جهت نظافت و پخت و پزخرید خودرو فرسودهدوزینگ پمپ .مترینگ پمپتولید،چاپ و بسته بندی انواع نایلون …