اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا کودکان در حضور مادرشان بدترین رفتار را نشان می‌دهند؟