اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تقاطع نفوذ؛ نقش کریدور جدید گروه ۲۰ و اروپا در خاورمیانه چند قطبی