ارائه انواع دستگاه حضور و غیابدستگاه قلاویززنیدستگاه ضدعفونی کننده اتوماتیک دستسررسید اروپایی 1400 | سالنامه اروپایی …

زنان سوئیسی برای مطالبه حقوقشان جیغ کشیدند!
زنان معترض در سراسر سوئیس در یک حرکت دسته جمعی در اعتراض به خشونت‌های مردان و مطالبه برابری جیغ کشیدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سال گذشته میلادی نیم میلیون نفر راهپیمایی کردند تا به ضعف‌های موجود در سوئیس در زمینه حقوق زنان اعتراض کنند. امسال این اعتراضات که سازماندهندگانش آن را حمله زنان خوانده‌اند، به دلیل محدودیت‌های مربوط به شیوع کروناویروس به شکلی محدود به اجرا در آمد. روکسان اریکو، دانشجوی ۱۹ ساله ای که مادرش زیر خشونت شریک مردش جان خود را از دست داده می‌گوید: برای من این اعتراض احساسی است زیرا من هم برای خودم و هم برای خواهران و برادرانم و برای همه بچه‌های دیگری که مادر یا پدر خود را از دست داده‌اند جیغ می‌کشم و در عین حال برای مادر خودم هم جیغ می‌کشم و اگر خودش هم هنوز اینجا بود جیغ می‌کشید. رُز آنجلا گرامونی، یک زن سوئیسی دیگر ساکن شهر ژنو اظهار کرد، از سال ۱۹۹۱ تا کنون به همه تظاهرات برگزار شده تحت عنوان حمله زنان پیوسته است. سوئیس هر چند که یک کشور توسعه یافته است اما به لحاظ کیفیت حقوق و کار زنان از بقیه کشورهای مشابه عقبتر است.   کپی شد