ترخیص کالا با پیله وریآگهی رایگان ساختمانی | تبلیغات …مبلمان اداریمبلمان آمفی تئاتر،رض کو

افزایش اختلاف تورم دهک‌ها در شهریورماه
به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار تورم قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای شهریورماه ١٣٩٩ را منتشر کرد. بر اساس این آمار نرخ تورم کل کشور در شهریورماه ١٣٩٩ برابر ٢۶.٠ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٣.۴ درصد برای دهک اول تا ٢٩.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٠.٨ درصد برای دهک دهم تا ٢١.٩ درصد برای دهک دوم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢۵.١ درصد برای دهک اول تا ٣٢.٣ درصد برای دهک دهم است. فاصله تورمی دهک‌ها بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۶.۵ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۵.۴ درصد) ١.١ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.۵ واحد درصد و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. مطالعه بیشتر: آمارهای جدید تورم رونمایی شد / تورم 3.6 درصدی در یک ماه!   منبع: مهر