اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دبیر: به خاطر انتخاب درستکار مرا زدند، اما او خودش را ثابت کرد