اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

کلینزمن  و چادری وارد ورزشگاه 974 شدند