اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اخراج دروازه بان براگا برای خطا روی مهدی طارمی