اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چشمی: حذف از آسیا برای ما گران تمام شد