خرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …تولیـدی شیشـه‌های نشکن میرال/سکوریت …نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …انجام تحقیقات دانشجویی

کیت تیم افشین قطبی در میان بهترین های لیگ چین