اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عابدینی: خیلی هماهنگ نیستیم و به زمان احتیاج داریم