پنجشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۹ / 22 October, 2020
رمان «مرد شیر فروش»
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ / جایزه جورج اورول / رمان «مرد شیر فروش» / جایزه ادبیات سیاسی / آنا برنز
جایزه «جورج اورول» به «مرد شیرفروش» رسید
رمان برنده بوکر «‌مرد شیرفروش» موفق به کسب جایزه بهترین کتاب داستانی سیاسی جایزه «جورج اورول» در سال ۲۰۱۹ شد.
 •  •  •  •