سه شنبه, ۲۴ تیر, ۱۳۹۹ / 14 July, 2020
کارگران قبر کن
بیست سال قبرکنی بدونِ یک روز بیمه!
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ / کارگران سیستان و بلوچستان / کارگران قبرستانها / بهشت محمد زاهدان / کارگران قبر کن / کارگران حفاری قبر / کارگران کفن و دفن
بیست سال قبرکنی بدونِ یک روز بیمه!
ایلنا: محمدامین سالهاست که «بهشت محمد» را می‌شناسد؛ وجب به وجبِ خاکِ این مزار برای این مردِ پشت‌خموده آشناست. او با دست‌های خودش، مرده‌های بسیاری را به تن سرد و…
 •  •  •  •  •  •