یکشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۸ / 26 January, 2020
فقر در کودکان انگلیسی
گسترش فقر در میان کودکان مدرسه‌ای و دانشجویان انگلیسی
الف / ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ / اقتصادی
گسترش فقر در میان کودکان مدرسه‌ای و دانشجویان انگلیسی
نتایج نظرسنجی از اعضای اتحادیه ملی آموزش و پرورش انگلیس نشان می دهد فقر در میان کودکان در دوران مدرسه و دانشگاه در چهار سال گذشته به میزان چشمگیری افزایش یافته است. 
  فقر در کودکان انگلیسی