چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

«آره»,«نه» های لج درار و رهایی بخش


«آره»,«نه» های لج درار و رهایی بخش

درست است که دلت نمی خواهد با جواب منفی, دیگران را از خود برنجانی یا از نظر آنها بی ادب جلوه کنی, ولی باید یاد بگیری که وقتی کسی از تو کاری را می خواهد و بنا به دلایلی تمایلی به انجام آن نداری, به راحتی به درخواست او جواب منفی بدهی

آیا تو هم جزو افرادی هستی که نمی توانی در هر وضعیتی «نه» بگویی؟ و همین مساله تو را زجر می دهد و بیشتر وقت محدود و انرژی خود را صرف اولویت ها و خواسته های دیگران می کنی، در نتیجه، اولویت های خودت به حاشیه می رود واز کارهایت عقب می افتی؟ توجه کن که گاهی «نه» نگفتن های تو باعث می شود مسوولیت هایی را قبول کنی که از عهده آنها برنیایی.

درست است که دلت نمی خواهد با جواب منفی، دیگران را از خود برنجانی یا از نظر آنها بی ادب جلوه کنی، ولی باید یاد بگیری که وقتی کسی از تو کاری را می خواهد و بنا به دلایلی تمایلی به انجام آن نداری، به راحتی به درخواست او جواب منفی بدهی.

تو نباید به راحتی تحت تاثیر دیگران قرار بگیری تا مجبورت کنند، کاری برایشان انجام دهی. بعد از آن هم از خودت عصبانی شوی که چرا با گفتن «نه» خودت را از شر آنها خلاص نکردی. حواست باشد گاهی با «جواب مثبت» لطمه بیشتری نسبت به «جواب منفی» به تو زده می شود.

تازه، بعد از قبول مسوولیت ها، سر و کله شک و تردیدهایت پیدا می شود:

۱- آیا وقت دارم تا این کار را به موقع انجام دهم؟

۲- آیا از عهده چنین مسوولیت بزرگی برمی آیم؟

۳- آیا حاصل کار، رضایتبخش خواهد بود؟

اگر هم نتوانی مسوولیت را به موقع انجام دهی یا از عهده آن برنیایی یا فکر کنی که رضایتبخش نخواهد بود، مجبور هستی به نحوی آن را توجیه کنی، بهانه بیاوری و دروغ بگویی. حالا ببین چه بلایی سر خودت آوردی؟

شک وتردید، نگرانی مداوم، بهانه آوردن، فریب طرف مقابل و جذب افکار منفی به درون خودت. اگر تو برای «نه» گفتن در مقابل خواسته های دیگران مشکل داری با توجه به راهکارهای زیر می توانی با دل و جرأت «نه» بگویی:

۱- «نه» خود را شناسایی کن

هر آنچه را که از نظر تو مهم یا پیش پا افتاده است، مشخص کن. تو باید بدانی که در کجا می خواهی وقت خود را صرف کنی. وقتی که برنامه ریزی درستی برای زمان خود داشته باشی، می توانی به کارهایی که بیشترین اهمیت را برایت دارند، برسی.

۲- قدردانی کن

وقتی مردم از تو تقاضایی دارند، خیال نکن به تو توهین شده و تو را دست کم گرفته اند. آنها به این خاطر سراغت آمدند چون به تو اعتماد کرده اند و توانایی ات را باور دارند بنابراین از آنها تشکر و قدردانی کن و نگران نباش. این مساله تو را نباید مجبور به «بله» گفتن کند.

۳- به تقاضا جواب رد بده نه به شخص

خودت می دانی که «نه» گفتن تو، صرفا رد کردن تقاضا است نه عدم تایید یا رد کردن شخص. این مورد را برای فرد کاملا روشن کن تا از تو نرنجد. با تعریف کردن از کاری که می کند و ذوق و شوقی که برای آن انجام می دهد، محبت و احترام خودت را به او نشان بده. حتی اگر در نظر نداشته باشی که به طرف مقابل جواب مثبت بدهی، دعوت او را برای ناهار یا ملاقات رد نکن. به این صورت اظهار ادب کرده ای.

۴- دلیل «نه» گفتن را بگو

وقتی جواب منفی تو، با دلیل باشد، اوضاع خیلی فرق می کند. اگر وقت نداری، یا انجام کاری با ذایقه تو جور درنمی آید، با صراحت بگو.

۵- در «نه» گفتن قاطع باش

بعضی از افراد در برابر «نه» گفتن تو به راحتی کنار نمی روند و به هر طریقی به تو فشار می آورند که کاری را انجام دهی. باید در مقابل آنها مقاومت به خرج دهی و در جواب «نه» خودت قاطع باشی. به هر حال آنها هم برای تو احترام قائل هستند.

می توانی کمی شوخی هم چاشنی آن کنی و به طرف مقابلت بگویی: «می دانم که به این آسانی دست از سرم برنمی داری، ولی من هم مثل خودت سمج هستم و هر چه اصرار کنی، باز هم جواب من منفی است.» در واقع به کلمه «نه» خودت بله بگو!!!

۶- قدرت «نه» گفتن را تمرین کن

برای «نه» گفتن اول از موقعیت های کم ریسک استفاده کن. به کسی که با زور می خواهد جنسی را به تو بفروشد «نه» بگو. اگر در رستوران دوستت غذایی پیشنهاد کرد که دلت نمی خواهد، باز هم «نه» بگو. به اتاقت برو، در را ببند، و چندین مرتبه با صدای بلند «نه» بگو. شاید احمقانه به نظر برسد ولی عضله «نه» گفتن تو تقویت می شود. هر چند در مخمصه ای گیر کرده ای که «نه» گفتن مشکل است اما باید این مهارت را بیاموزی.

۷- از قبل جواب «نه» را آماده داشته باش

شاید در زندگی تو هم افرادی باشند که مدام از سادگی ات سوء استفاده می کنند و از تو تقاضاهای مکرر دارند!! تقاضاهای آنها پایان ناپذیر است و خیال می کنند که وظیفه تو است که تک تک خواسته هایشان را برآورده کنی، در چنین وضعیتی حتما از قبل، جواب «نه» قاطعانه را حاضر و آماده داشته باش که فوری تحویلشان دهی. فکر نکن که با «نه» گفتن فرصت خوبی را از دست خواهی داد. جواب منفی تو به هر درخواستی یعنی جواب مثبت تو به چیزی به مراتب ارزشمندتر.

۸- دل و جرات به خرج بده

اگر تمام عمر به «بله» گفتن عادت کرده ای، باید در جواب منفی دادن، شجاعت داشته باشی. با جواب منفی خود، احساس نکن که دوست بدی هستی، یا اینکه کسی را کنف کرده ای، پس قبل از قبول هر درخواستی باید به سوالات زیر جواب دهی:

۱- آیا وقت دارم؟

۲- آیا با انجام کار درخواستی، تحت فشار قرار نمی گیرم و ناامید نمی شوم؟

۳- اصلا دلم می خواهد این کار را انجام دهم یا از روی اکراه است؟

۴- چگونه می توانم این کار را قبول نکنم؟

۵- این کار چه نفعی برایم دارد؟

جواب این سوال ها باعث می شود به نتایج مفیدی برسی.

«نه» گفتن هم مانند هر مهارت دیگری، مشکل است و به تمرین نیاز دارد.

حتما قبل از گفتن جمله «مشکلی نیست، آن را برایت انجام می دهم»، به «نه» گفتن فکر کن. وقتی به کسی نه می گویی، در واقع او را آماده می کنی که شاید بار دیگر از تو جواب منفی بشنود.

موافقت تو با چیزی که دوست نداری سبب می شود درگیری ذهنی پیدا کنی و بخشی از وجودت جدا شود و کم کم توان و قدرت خود را از دست می دهی، چون مجبور هستی با اراده شخص دیگری که نیازها و خواسته های او بیش از خواسته های خودت است، زندگی کنی.

کلام آخر: تو با «نه» گفتن عقیده خودت را مطرح کرده ای، حق خود را طلب می کنی و صاحب اختیار زندگی خودت خواهی بود.

این حق توست که آزاد زندگی کنی، پس با دل و جرات بگو «نه».